Tag :100 mila euro

blog notizie - Fedez e J-Ax chiedono 100 mila euro di risarcimento al bar Sio

Fedez e J-Ax chiedono 100 mila euro di risarcimento al bar Sio

Fedez e J-ax chiedono un risarcimento danni al bar “Sio” di Milano. I cantanti rapper chiedono 50 mila euro ...